"Stol på mig"
 


Den industrielle fremmarch

Lutherkirken, kirkerummet og menighedssalen
Onsdag den 27. september. kl. 19:00
Ved cand.mag. Helle Laustsen

Danske designklassikere fØr og nu
Onsdag den 11. oktober kl. 19:00

Ved cand.mag. Helle Laustsen

Internationale strØmninger og gennemslag, fra funktionalitet til den symbolske kommunikation
Onsdag den 8. november kl. 19:00
Ved cand.mag. Helle Laustsen

Løbende flettes referencer til kirkeinteriør I Danmark, herunder særligt kirkestole / –bænke.

Designikonet stolen
På en og samme tid forholder stolen sig direkte til den menneskelige krop og til de æstetiske strømninger gennem tiden.
  Stil og mode samt skiftende tiders materialevalg og teknologiske landvindinger kan aflæses i stolens formsprog, fra den tidlige industrielt fremstillede stol til dagens højteknologiske stole.

Der stilles skarpt på centrale stoletyper, såvel inden for dansk design som internationalt. Gennem analyser af de centrale stoletyper i både det private og i det offentlige rum ser vi på stolens kulturhistoriske udvikling.

Tilmelding til kordegn Flemming Nielsen på email: fnie@km.dk senest fredagen før foredraget.

Om Helle Laustsen
Helle Laustsen, Cand.mag. fra Kunst & Kulturvidenskab, Kbh´s Universitet. Helle har sine kompetencer indenfor kunst, kultur, kommunikation og ledelse. Gennem en lang årrække har hun beskæftiget sig med museumsformidling og undervisning, udstillinger, publikumsudvikling, projektledelse, ledelse og udvikling af læring i forskellige roller på bla. Øregaard Museum, Nikolaj Kunsthal, Designmuseum Danmark – her bla. som undervisningsansvarlig, på Dansk Design Center med et særligt fokus på nytænkning og udvikling af formidlingsplatforme samt undervisningstilbud til alle aldre.

Pt. kunstformidler på Øregaard Museum, hvor hun arbejder med udstillinger, formidling og udkast til et læringsprogram for museet, samt underviser på Kunsthøjskolen i Holbæk. Helle er forskningstilknyttet CBS med projektet Museale læringsplatforme, nye perspektiver på museumsformidling og samarbejder, om kunstmuseer som ressourcestærke institutioner qua deres værks- og genstandssamlinger, der gør det muligt at skabe og iværksætte nødvendige transformationer, hvor kunsten og kulturen i projektet tænkes som en vej til øget velfærd, som sted for erfaringsdannelse og fremsyn.