“Guds skrøbelige arvinger”
 


Foredrag ved Johannes VÆrge
Frihavnskirken, store sal
Tirsdag den 30. januar kl. 19:30
Teolog, forfatter og foredragsholder Johannes Værge gæster Frihavnskirken med et foredrag om sin bog Guds skrøbelige arvinger.

Den bibelske fortælling om syndefaldet er blevet brugt til at tegne et dystert menneskebillede. Et billede hvor skylden og synden er det væsentligste træk ved mennesket, og det bibelske ord om at vi er skabt i Guds billede tones ud, så det bliver næsten fraværende. Det dystre menneskebillede vil ofte blive fulgt op af en lige så dyster forestilling om, at vores forhold til Gud er præget af hans formodede vrede mod os.

Med inspiration bla. fra oldkirken peger Johannes Værge på en anden tolkning, der giver plads til et mere positivt menneskebillede og forhold til Gud. Samtidig åbner det for den vision om menneskets fuldendelse: Faldet har beskadiget mennesket, vores skrøbelighed er åbenlys, men vi er samtidig Guds arvinger, og det, som lyser helbredende i Kristus, skal sætte os i bevægelse mod at modnes og blive sande mennesker.
 

... og efterfØlgende studiekreds

Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 6. februar kl. 15:00 - 16:15
Ved Rikke Juul

Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 22. februar kl. 15:00 - 16:15

Ved Rikke Juul

Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 6. marts kl. 15:00 - 16:15
Ved Rikke Juul

Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 10. april kl. 15:00 - 16:15
Ved Rikke Juul

Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 24. april kl. 15:00 - 16:15
Ved Rikke Juul

De, som får lyst til at dykke længere ned i diskussionen om menneskebilledet i kristendommen, kan tilmelde sig foråret studiekreds, hvor vi vil læse og diskutere Johannes Værges bog Guds skrøbelige arvinger.

Tilmelding hos Rikke Juul på email: rj@km.dk eller telefon: 2449 7301.