Udlejning af menighedssalene
 
Lokaleudlejning i forbindelse med kirkelige begivenheder
Rosenvængets Sogns udlejer menighedssalene til receptioner i forbindelse med kirkelige begivenheder. I forbindelse med bisættelse og begravelse stilles menighedssalene til rådighed uden beregning. Menighedssalene udlejes ikke i forbindelse med konfirmation og bryllup.

For information og reservation af menighedssalene i både Frihavnskirken og Lutherkirken kontaktes kirketjeneren på email: aja@rvsogn.dk og al aftale om leje foregår via emailkorrespondance. Ligeledes sker fremvisning af menighedssalene i begge kirker også efter aftale med kirketjeneren. Fremvisning af menighedssalene i Frihavnskirken kan også ske efter højmessen søndag.

Betaling og udlevering af nøgle til den pågældende menighedssal foregår i ugen inden selve udlejningsdagen. Kirkekontoret modtager kun kontant betaling.

Det er tilladt at spille musik i menighedssalene i begge kirker i forbindelse med selskaber, men i et niveau, der ikke generer naboerne. Alle vinduerne skal derfor være lukkede, når der spilles musik og der må ikke spilles levende musik (hverken orkester eller karaoke).

Alle selskaber i menighedssalene skal være afsluttet inden for den aftalte udlejningsperiode.

Oprydning samt rengøring af menighedssalene skal udføres indenfor den aftalte udlejningsperiode. Depositum tilbagebetales såfremt menighedssalene, køkken og benyttede toiletter forlades i pæn og ren stand. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalene kan downloades under hver kirke her på siden.

FRIHAVNSKIRKEN
Frihavnskirkens menighedshus har to menighedssale, kaldet store sal og lille sal samt et et mindre lokale, kaldet bjælkeloftet. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalene i Frihavnskirkens menighedshus kan downloades her: RetningslinjerSaleFrihavnskirken.pdf

Der må maximalt være 150 personer samtidigt i hele menighedshuset, dette af sikkerhedsmæssige grunde.

den lille menighedssal i frihavnskirkens menighedshus pÅ fØrste SAL. Der er plads til 50 personer.

Lille sal
På første sal er den lille menighedssal med borde og stole samt et køkken med gryder, pande og service mm. Der er toilet på første etage.

Menighedssalen har plads til ca. 50 personer og koster kr. 3.000,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.


Den store menighedssal pÅ anden sal i frihavnskirkens menighedshus. Der er plads til 60 personer.

Store sal
På anden sal er den store menighedssal med borde og stole samt toilet. Ved udlejning er der adgang til køkkenet på første etage. Den store menighedssal har plads til ca. 60 personer. Mellem første og anden sal er en elevator.

Den store menighedssal koster kr. 3.500,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.
 
BjÆlkeloftet pÅ tredje sal i frihavnskirkens menighedshus. Der er plads til 40 personer.

Bjælkeloftet
Bjælkeloftet på tredje sal har borde, stol og tekøkken med service samt en sofagruppe. Her er plads til ca. 40 personer.

Bjælkeloftet koster kr. 3.000,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.

LutherKirken

Lutherkirken har én menighedssal – med et lille velkomstlokale – kaldet menighedssalen. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalen i Lutherkirken kan downloades her: RetningslinjerSaleLutherkirken.pdf


Menighedssalen i LutherKirken. Der er plads til 60 personer.

Menighedssalen
Menighedssalen er beliggende på første sal og har borde, stole samt køkken med service. Der er toilet på etagen og en elevator mellem stueplan og første sal. Der kan i alt maximalt være ca. 60 personer i menighedssalen.

Menighedssalen koster kr. 2.500,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.


Lokalet fØr indgang til menighedssalen i LUTHErkirken.