Sunde børns problemer
 


GruppeforlØb

Frihavnskirkens Menighedshus, BjÆlkeloftet
Seks tirsdage i foråret:
- tirsdag den 5. marts kl. 19:00 - 21:00
- tirsdag den 26. marts kl. 19:00 - 21:00
- tirsdag den 2. april kl. 19:00 - 21:00
- tirsdag den 30. april kl. 19:00 - 21:00
- tirsdag den 14. maj kl. 19:00 - 21:00
- tirsdag den 28. maj kl. 19:00 - 21:00
Pris: 600,00 kr. pr. forældrepar / forælder.
Tilmelding er bindende. Framelding kan dog finde sted indtil tre uger før forløbets påbegyndelse, hvis der er venteliste til gruppen.

Mange forældre til sunde børn kommer ud for, at et eller flere af deres børn får et problem, som de ikke uden videre kan løse. Det kan være belastende, både for barnet selv, og for forældrene og eventuelle søskende.

Nogle eksempler på, hvad problemet kan være, er at barnet protesterer mere end almindeligt mod hverdagens krav, at det er uroligt, får raserianfald, bruger lang tid hver aften på at falde i søvn, er bange for at gøre almindelige ting, slås ud af modgare af deres børn får et problem, som de ikke uden videre kang, har det svært med adskillelse fra forældrene eller ikke bryder sig om at gå i daginstitution, dagpleje eller skole.

Måske har forældrene selv gjort forskellige forsøg på at løse problemet og måske har de, barnet eller hele familien endvidere talt med fagfolk uden at det dog har løst problemet.
  Gruppeforløbet Sunde børns problemer kan være noget for jer, hvis I genkender noget af dette. Det henvender sig til forældre, uafhængigt af tilhørsforhold til Folkekirken og af sognegrænser.

Som deltagere i gruppen får I mulighed for at:
- Fortælle om det problem, som I oplever hos jeres barn og høre andre forældre fortælle om deres børn.
- Lære, hvordan I kan udvikle jeres forståelse af barnet, og hvordan I på baggrund af forståelsen kan løse problemet ved at anvende såkaldt spejling og jeg-støtte.

Ganske kort er spejling at fortælle barnet, hvordan problemet måske kan forstås, og jeg-støtte er i en periode at give barnet ekstra hjælp i hverdagen og tage ansvaret for, at det går godt.

I kan høre om metoderne i ’Spejling og jeg-støtte’, som udkom i Forældreintra på Radio24syv den 16. juni 2018. I kan læse om metoderne i Lars Rasborgs bog, Sunde børns problemer (2. udg., Akademisk Forlag, 2018). Det er en fordel, men ikke noget krav, at deltagerne på forhånd læser denne bog.

Det er ikke sikkert, at gruppeforløbet i sig selv er tilstrækkeligt, men det kan være et skridt på vejen og give jer fastere grund under fødderne, når I skal tage stilling til, hvad der derudover kan være brug for at gøre.

Gruppen ledes af:
- Lars Rasborg, der er børnepsykolog og har mange års erfaring med forældrerådgivning og forestår rådgivningen. Nærmere oplysninger på: lrpsykolog.dk
- Rikke Juul, der er sognepræst og beskæftiger sig med de
eksistentielle vilkår ved at være forælder, herunder den
vanskelige kærlighed, skam, glæde, afmagt. I det omfang der er relevant, vil hun supplere rådgivningen ved at lægge op til fælles drøftelse af temaer som disse.

Hvis I / du er interesseret i at deltage i gruppen eller ønsker at finde ud af, om det er noget for jer / dig, så kontakt Lars Rasborg på telefon: 5780 3363 eller lav aftale om en telefonsamtale på email: post@lrpsykolog.dk

Hvis gruppen er fyldt op, er der mulighed for at komme på
venteliste.