Begravelse eller bisættelse
 


Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge skrive en dødsattest og dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter dødsfaldet.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller kremeres, hvor det skal foregå, og om det skal være en kirkelig begivenhed med en præsts deltagelse.

  Man kan henvende sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med et dødsfald og efterfølgende bisættelse eller begravelse. Bedemanden er behjælpelig med anmeldelse af dødsfaldet, bisættelsen eller begravelsen samt valg af gravsted mm.

Begravelse og bisættelse er et ritual, hvor man tager afsked med afdøde. Ønsker man kirkelig begravelse, henvender sig til en af sognets præster eller til kordegn Flemming Nielsen for at aftale tidspunkt for begravelsen. Her aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten, der skal forestå begravelsen / bisættelsen.

Ved samtalen forbereder man begravelsen / bisættelsen og man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. Kirkekontoret står til rådighed for yderligere vejledning.

Begravelsen
Begravelsen foregår ved at præsten holder en tale for afdøde og man synger de valgte salmer. Kisten bæres ud af kirken ofte af nære familiemedlemmer og venner – til gravstedet. Her beder præsten en bøn og derefter sker jordpåkastelsen.

Bisættelsen
Præsten holder en tale for afdøde og man synger de valgte salmer. Sluttelig bæres kisten ud af kirken ofte af nære familiemedlemmer og venner – til rustvognen. Mens bedeslagene lyder, tager man afsked med kisten, som køres væk.

Et par uger efter bisættelsen er den endelige afsluttende handling, hvor man sammen med nære familiemedlemmer og venner nedsætter urnen i graven.

Download folder: Begravelse - Bisættelse