Dåb... når nogen skal døbes
 
Barnedåben er en festdag for barnet og familien, men også for menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver man velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge én.

I Danmark bliver de fleste børn døbt inden for et halvt år, men man kan blive døbt i kirken i alle aldre. Dåben foregår anderledes, når det er store børn eller voksne, som bliver døbt. Men dåben betyder det samme. Man bliver medlem af folkekirken, får Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Med dåben bliver man også en del af det kristne fællesskab.Når et barn er kommet til verden, anmelder jordemoderen fødslen, og barnet får tildelt et cpr.nr. Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal man selv forestå fødselsregistreringen senest 14 dage efter fødslen.Ved adoption kan man anmode om, at få barnet tilført det elek-
troniske personregister, hvorefter der kan udstedes en navneattest. Til brug for registreringen skal fremvises adoptionsbevilling og barnets fødselsattest fra hjemlandet.

Tidspunkt for dåben
Man skal henvende sig til kordegn Flemmning Nielsen på Rosenvængets Sogns kirkekontor eller til en af præsterne i sognet, hvor man ønsker barnet døbt og aftale tidspunkt for dåben.

Mødet mellem forældre og præst har til formål dels at informere om dåbens indhold, dels det praktiske i forbindelse med dåben, herunder dåbsritualet og eventuelle spørgsmål om gudstjenesten og dåben.

Dåb ved sognepræst Kristine Gustav
Dåbsforældre kontakter Kristine Gustav for at aftale tid for en samtale inden dåben. Kristine Gustav kan kontaktes på telefon: 2140 3513 eller email: kng@km.dk


Dåb ved sognepræst Rikke Juul

Dåbsforældre tager kontakt til Rikke Juul for at aftale tid for en samtale. Rikke Juul kan kontaktes på telefon: 2449 7301 eller
email: rj@km.dk
 

Dåb ved sognepræst Lene Tvilling
Sognepræst Lene Tvilling kontaktes for en aftale om en forberedende samtale inden dåben. Lene Tvilling kan kontaktes på telefon: 2143 0506 eller email: ltv@km.dk

Dåb i Frihavnskirken
Frihavnskirken har normalt dåbsgudstjeneste de to første lørdage i måneden kl. 10:30 og de to sidste søndage kl. 10:30 i forbindelse med søndagens højmesse. Desuden efter aftale med sognets præster.

Dåb i Lutherkirken
Lutherkirken har normalt dåbsgudstjeneste de to sidste lørdage i måneden kl. 10:30 og efter aftale med sognets præster.

I skolebørnenes sommerferie er der kun dåb i Frihavnskirken i forbindelse med ugens højmesse.

Faddere
Før dåben skal man vælge mindst to og højst fem faddere til barnet. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb, men der er ikke noget krav om at være medlem af folkekirken.

Ved dåb af større børn skal der være mindst to faddere tilstede.

Ved dåb af voksne er der ikke faddere, men i stedet 2 dåbsvidner til stede.

Faddernes / dåbsvidnernes navne og adresser skal oplyses til kordegn Flemming Nielsen på Rosenvængets Sogns kirkekontor på email: rosenvaenget.sogn@km.dk

Gudmor og gudfar
Forældre vælger, om de selv ønsker at bære barnet ind i kirken og svare “ja” på trosbekendelsen ved døbefonden eller om opgaven skal varetages af gudmor eller gudfar. Hvis forældrene selv bærer barnet ind i kirken, bliver de selv gudforældre. Varetages opgaven af gudmor eller gudfar, er den eller de personer en del af de fem faddere og skal derfor også oplyses med navne og adres-ser til kordegn Flemming Nielsen på sognets kirkekontor.

Download folder: Dåb af piger
Download folder: Dåb af drenge