Fødselsanmeldelse
 


Når et barn er kommet til verden anmelder jordemoderen som oftest fødselen.

Hvis ikke skal man senest 14 dage efter fødslen anmelde barnets fødsel med nødvendig dokumentation til moderens
  sogns kirkekontor. Dette gælder også hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken. Fødselsanmeldelses-blanketten kan man finde på hjemmesiden: personregistrering.dk eller på sognets kirkekontor.

Er forældrene ikke gift, skal faderen afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring til sognets kirkekontor, såfremt forældrene ønsker fælles forældremyndighed. Omsorgs- og ansvarserklæring skal også afgives inden 14 dage efter fødslen. Man kan afgive erklæringen digitalt, og det skal gøres senest 10 dage efter barnets fødsel. Omsorgs- og ansvarserklæringen afgives via NemID eller Digital Signatur. Overskrides fristerne på hhv. 14 og 10 dage skal faderskabet anmeldes til statsamtet.

Er forældrene ikke født i Danmark, skal kopi af fødsels- og navneattest og evt. vielsesattest på forældrene afleveres på sognets kirkekontor før fødslen kan registreres og man kan ikke anvende NemID og Digital Signatur, da man ikke kan vedhæfte dokumenter.