Navneændring
 


Man kan anmode om navneændring af både fonavne og efternavn. Navneændring anmeldes til bopælssognet, medmindre man er født i Sønderjylland, hvor andre regler er gældende. Kommunen fremgår af fødsels- og navneattesten
  Fra december 2014 foregår navneændring via hjemmesiden: borger.dk > Familie og børn > Navne og navneændring > Navngivning, hvor man registrer vha. sin NemID og kan vedhæfte nødvendig dokumentation.

Navneændring er belagt med et ekspeditionsgebyr, som ikke refunderes ved et evt. afslag på anmodningen.

Vejledning om navne
På Danmarks Statistiks hjemmeside: dst.dk > Navnestatistik findes en statistik over de mest populære for- og efternavne i Danmark og på Familiestyrelsens hjemmeside: familiestyrelsen.dk > Samliv > Navne findes information om navne og ændring af disse.

Man må have ét eller flere fornavne, men kun ét efternavn. Kordegn Flemmning Nielsen er behjælpelig med rådgivning om navnegodkendelser iht. Den nye Navnelov.