Vielse / bryllup
 


For at blive kirkelig viet skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Man kan blive gift i kirken i eget bopælssogn eller i en anden kirke, man har tilknytning til.

Når man ønsker kirkebryllup eller velsignelse, skal man tage kontakt til den kirke, hvori man ønsker at blive gift.

  Inden man kan blive viet, skal der ansøges om en "Ægteskabserklæring", som er det juridiske dokument, der godtgør at man opfylder betingelserne for at blive gift. Den udfyldes via hjemmesiden: borger.dk > Familie og børn > Ægteskab og parforhold > Betingelser for ægteskab. På selve bryllupsdagen må "Ægteskabserklæringen" højst være fire måneder gammel.

Man skal ansøge om vielse digitalt og den, der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse."Ægteskabserklæringen" underskrives med NemID og eventuelle dåbs- eller navneattester vedhæftes.
Oplysning om navn og adresse på to vidner, der begge skal være til stede ved vielsen skal oplyses.

Vielsestidspunkt aftales med præsten og inden vielsen har man mulighed for en samtale med præsten, der skal forestå vielsen. Under samtalen gennemgåes vielsens forløb og man vælges salmer og evt. musik.

Navneændring i forbindelse med vielse
Ønsker den ene part eller begge at ændre sit navn i forbindelsen med vielsen, skal man selv sørge for at ansøge om det i kraft af en “Navneændringsblanket”.

Hvis navneændringen skal gælde fra dagen for vielsen, skal man senest 15 dage inden sende blanketten “Navneændring på bryllupsdagen” til sognets kirkekontor eller til Borgerservice, som sender den videre til bopælssognet. Blanketten findes på hjemmesiden: personregistrering.dk under Udskriv blanketter.

Download folder: Bryllup - Vielse