Sjælesorg
 


En præst kan i en samtale lytte og trøste, når man har
allermest brug for det. Tale om problemer i livet f.eks. hvis
man har mistet livsglæden og måske også livsmodet eller
har mistet et nært familiemedlem.

Sjælesorg er samtale om livets vilkår og om at komme overens med det, som ikke kan ændres, eller prøve at finde mod og styrke til at ændre det, som kan ændres – eller måske mod og styrke til at vælge at bevare det.

  Man skelner mellem human sjælesorg, der oftest
varetages af psykologer og kristen sjælesorg, som varetages af præster. Når en præst udøver sjælesorg skal der ikke stilles diagnoser. Præstens rolle er at lytte og trøste det enkelte menneske – i en afklarende og trøstende samtale.

Sjælesorgen drejer sig om hele menneskelivet som omdrejningspunkt; dets udvikling, udfoldelse, trivsel, lykke og sundhed, som alle hører med i en kristen menneskeopfattelse.Kristen sjælesorg har ikke nødvendigvis et kristent indhold, men er en del af kirkens sociale forsorgsarbejde med forbillede i Jesus som den, der opsøger de fortabte og nødstedte og praktiserer næstekærlighed.


Alle præster tilbyder sjælesorg, og alle præster har tavshedspligt.

Hjemmesiden sjaelesorg.nu tilbyder online-sjælesorg og har åbent hver mandag - torsdag kl. 13:30 - 17:00 og 19:00 - 22:30. Tirsdag også kl. 9:00 - 12:30.