Baby- og rytmikgudstjenester
 
  Babygudstjeneste – FOR SOGNETS MIDNSTE
LutherKIRKEN
Babygudstjenesterne holdes som afslutning på rytmikholdet Babysalmesang. Kontakt Tóra Vestergaard på email: tora_vestergaard@hotmail.com

Lutherkirken holder gudstjenester for sognets mindste i alderen 3 - 9 måneder og deres familie. Babygudstjenesterne er en stille og rolig stund i kirkerummet, hvor der er musikalsk aktivitet og hyggelige oplevelser i forbindelse med salmerne for både børn og forældre. Gudstjenesterne varer en halv time.
     
  RytmikGUDSTJENESTE – FOR SOGNETS nÆstMIDNSTE
LutherKIRKEN

Rytmikgudstjenesterne holdes som afslutning på rytmikholdet Salmer & rytmer. Kontakt Amalie Benzon på email: amabenzon@gmail.com

Luthekirken holder gudstjenester for sognets næstmindste i alderen 2 - 5 år og deres familie. Rytmikgudstjenesterne er en stille og rolig stund i kirkerummet, hvor der er musikalsk aktivitet med hyggelige oplevelser i forbindelse med salmerne for både børn og forældre. Gudstjenesterne varer en halv time.