Syng med...
 
SYNG MED I KIRKEN TIL JUL
To gange om året er det muligt for sangglade kirkegængere at synge med på kendt og elsket musik ved gudstjenester i Frihavnskirken.

Så er det jul: Händels Messias
Syng med på Halleluja-koret fra Händels Messias, når menigheden forlader kirken efter gudstjenesterne. Medbring eller lån noden i kirken. Fællesopvarmning ved Morten Hjelt inden den første gudstjeneste. Noden kan downloades her: NodeMessias.pdf (2,5kb).
Desuden henvises til disse links:
- ultimate.com...Messiah og
- cyberbass.com...Handel_Messiah

Tilmelding på: msc@rvsogn.dk
"Hallelujakorsinstruks" ved Sanglærer Morten Hjelt
I talesproget skifter vi naturligt imellem lange og korte vokaler. Når vi synger klassisk, gælder det generelt tværtimod om at gøre vokalerne så lange som muligt, selv
  på korte nodeværdier. Man kunne sige, at den sproglige kode ikke er den samme, når man synger, som når man taler.

Dobbelte konsonanter som i ordet Hallelujah udløser i talesproget altid kort vokal. Det betyder i forhold til sang, at man nemt kommer for hurtigt over på L, hvor man både mister klang og kompression. Prøv at mærke forskellen på at synge ”HAL-LE-LU-JAH” med kort A og langt L og ”HA-LLE-LU-JAH” med langt A og kort L.

Når vi synger legato, producerer vi i realiteten en endeløs række af sammenhængende stavelser uden hensyn til, hvornår det ene ord slutter, og det andet begynder. Jeg har herunder forsøgt at nedskrive en sproglig kode, som burde gøre det væsentlig nemmere at synge Hallelujah-koret:

HA-LLE-LU-JAH (et utal af gange)

FO-RHTE-LOR-DGO-DO-MNI-PO-TE-NTREIGH-NETH

THE-KIN-GDO-MO-FTHE-WORLD-I-SBE-COME

THE-KIN-GDO-MO-FOUR-LOR-DAN-DO-FHIS-CHRIST

AN-DHE-SHA-LLREIG-NFO-RE-VE-RA-NDE-VER

KIN-GO-FKING-SAN-DLOR-DO-FLORDS

Halleluja til enhver stemme
Sopran: youtube.com/watch?v=5TEHurtTmfM
Alt: youtube.com/watch?v=wB0GjKpwX6c
Tenor: 
youtube.com/watch?v=Cls_oEvCp2U  
Bas: youtube.com/watch?v=JNfhCrUPRvU