Kirkeåret
 
Kirkeåret i den danske folkekirke begynder den første søndag i advent og slutter den sidste søndag efter Trinitatis.

Kirkeåret følger derfor et solår ækvivalent med den sædvanlige gregorianske kalender, dog således at det altid starter på samme ugedag: den første dag i kirkeåret (kirkeårets nytår) er søndagen i intervallet 27. november til 3. december (inklusive) efter den sædvanlige kalender.

Påsken og dermed de andre af årets helligdage har en varierende placering som afhænger af månens faser uden at der der er tale om et egentligt måneår.

Kirkeåret har en bestemt struktur begyndende med adventstiden, som bygger op til jul, dernæst nytår og helligtrekongertiden. Så følger fasten, der afsluttes ved påske og derefter pinse. Resten af året er trinitatistiden.

Liturgiske farver
Liturgiske farver er et udvalg af farver, som er tilknyttet helligdage i kirkeåret og de findes på de paramenter (messehagel mm.), som præsterne bærer under altertjenesten og i kirkens udsmykning på de enkelte dage. Farverne har forskellig symbolsk betydning og i den danske folkekirke anvendes hvid, rød, grøn, sort og violet.

Hvid er fest og renhed: store festdage. Den hvide farve kan også være en gul eller gylden farve.

Rød er blod og ånd (ild): Sankt Stefans dag (2. juledag) og i pinsen.

Grøn er håb: dage uden specielt præg f.eks. hellig tre konger- og trinitatistiden.

Sort er sorg: begravelser og langfredag.

Violet er bod: advents- og fastetiden.

Søndagenes navne og liturgiske farver

1. søndag i advent  
2. søndag i advent  
3. søndag i advent  
4. søndag i advent  
Juleaften  
Juledag  
Anden juledag / Sankt Stefan
Julesøndag  
Nytårsdag
Helligtrekonger


1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger  
4. søndag efter helligtrekonger  
  5. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag efter helligtrekonger
Septuagesima  
Seksagesima  
Fastelavn  
1. søndag i fasten  
2. søndag i fasten  
3. søndag i fasten  
Midfaste  
Mariæ Bebudelse  
Palmesøndag  
Skærtorsdag  
Langfredag  
Påskedag  
Anden påskedag  
1. søndag efter påske  
2. søndag efter påske  
3. søndag efter påske  
Store bededag  
4. søndag efter påske  
5. søndag efter påske  
Kristi himmelfartsdag  
6. søndag efter påske  
Pinsedag  
Anden pinsedag  
trinitatis  
1. søndag efter trinitatis  
2. søndag efter trinitatis  
3. søndag efter trinitatis  
4. søndag efter trinitatis  
5. søndag efter trinitatis  
6. søndag efter trinitatis  
7. søndag efter trinitatis  
8. søndag efter trinitatis  
9. søndag efter trinitatis  
10. søndag efter trinitatis  
11. søndag efter trinitatis  
12. søndag efter trinitatis  
13. søndag efter trinitatis  
14. søndag efter trinitatis  
15. søndag efter trinitatis  
16. søndag efter trinitatis  
17. søndag efter trinitatis  
18. søndag efter trinitatis  
19. søndag efter trinitatis  
20. søndag efter trinitatis  
21. søndag efter trinitatis
Allehelgen
22. søndag efter trinitatis  
23. søndag efter trinitatis  
24. søndag efter trinitatis  
25. søndag efter trinitatis  
26. søndag efter trinitatis  
Sidste søndag i kirkeåret