Spaghettigudstjenester
 


GUDSTJENESTEr MED SPISNING FOR BØRN OG deres familie

Frihavnskirken
Onsdag den 5. september kl. 17:30
Ved Lene Tvilling

Frihavnskirken
Onsdag den 3. oktober kl. 17:30
Ved Lene Tvilling

Frihavnskirken
Onsdag den 7. november kl. 17:30
Ved Lene Tvilling

Frihavnskirken
Onsdag den 5. december kl. 17:30
Ved Lene Tvilling
  Hver den første onsdag i måneden med undtagelse af januar, juli og august er der Spaghettigudstjeneste i Frihavnskirken. Ved udvalgte Spaghettigudstjenester medvirker Frihavnskirkens Pigekor og Frihavnskirkens Juniorsangere.

Spaghettigudstjenesten henvender sig til børn og deres familie. Det er en kort børnegudstjeneste med bibelfortælling, leg og sang. Gudstjenesten varer en halv time.Efterfølgende serveres en fordansket udgave af “spaghetti bolognese” i kirkens menighedssale i menighedshuset. Spisning er gratis.