Specielle gudstjenester ila. året
 
Året igennem afholder Rosenvængets Sogn gudstjenester i forbindelse med bla. Sankt Hans osv. Nedenstående er listet de gudstjenester, som sognet har tradition for at holde. Informationerne opdateres løbende.
     

  Passionsmusikgudstjeneste
FrihavnsKirken
Fredag den
22. marts 2019 kl. 19:30
Ved sognets præster. Frihavnskirkens Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere og Østerbro Pigekor, dirigent Marlene Lollike, organist / pianist Morten Schousboe samt iscenesætter Kirsten Schultz Hansen medvirker.

Som optakt til påsken fortælles Jesus’ korsfæstelse, død og gravlæggelse gennem tekster og musik.
     
  SkÆrtorsdagsGudstjeneste
og fÆlles middag

LutherKirken
Skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 17:30

Pris for middag: kr. 50,00, der ubeskåret går til menighedsplejen.
Ved sognets præster. Efterfølgende fælles middag (lam med tilbehør) i menighedssalen. Tilmelding til spisning er nødvendig senest torsdag den 23. marts på email: rosenvaenget.sogn@km.dk.

Der kan betales kontant eller på MobilePay: 28 777 207.
     
  Sankt Hans gudstjeneste og fest
LutherKirken
Søndag den 23. juni
2019 kl. 17:30
Ved sognets præster. Traditionen tro holdes Sankt Hans gudstjeneste i Lutherkirken og efterfølgende serveres grillpølser og fadøl i Klosterhaven. Pris for grillpølser: kr. 15,00 / kartoffelsalat: kr. 5,00/ fadøl: kr 20,00. Der vil være fællessang, ”båltale” og vi synger Midsommervisen.

I tilfælde af regn, flyttes arrangementet ind i kirkens
menighedssal på første sal.
     
  Allehelgensgudstjeneste – Årets mindegudstjeneste
Frihavnskirken
Søndag den 3. november
2019 kl. 10:30
Ved sognets præster. Allehelgenssøndag holdes en mindegudstjeneste for alle dem, der er blevet begravet eller bisat fra Lutherkirken og Frihavnskirken i løbet af det sidste år – for alle dem, der ikke er blandt os mere. Familier og venner indbydes til at deltage i mindegudstjenesten, hvor der vil blive sunget nogle af vores smukkeste salmer. Navnene på dem, som er døde siden sidste allehelgen, vil blive læst op og mindet.
     

  De 9 lÆsninger
Frihavnskirken
December 2019

Musikgudstjeneste med en af sognets præster og Østerbro Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere og Frihavnskirkens Pigekor medvirker. Organist Morten Schousboe, korleder Marlene Lollike og iscenesættelse Kirsten Schultz Hansen.

De 9 læsninger
er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden er den fejret samme sted hvert år pånær julen 1930.

Temaet for gudstjenesten er – sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne – målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning.