Specielle gudstjenester ila. året
 
Året igennem afholder Rosenvængets Sogn gudstjenester i forbindelse med bla. Sankt Hans osv. Nedenstående er listet de gudstjenester, som sognet har tradition for at holde. Informationerne opdateres løbende.
     

  De 9 lÆsninger
Frihavnskirken
Torsdag den 14. december kl. 19:30
Ved liturg Rikke Juul. Medvirkende: Vokalensemblet Dekorum, Frihavnskirkens Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere, Østerbro Pigekor, korleder Marlene Lollike, organist Morten Schousboe og iscenesætter Kirsten Schultz Hansen.

De 9 læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden er den fejret samme sted hvert år pånær julen 1930.

Temaet for gudstjenesten er – sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne – målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning.
     

  Passionsmusikgudstjeneste
FrihavnsKirken
Som optakt til påske

Ved en af præsterne i sognet. Frihavnskirkens Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere og Østerbro Pigekor, dirigent Marlene Lollike, organist / pianist Morten Schousboe samt iscenesætter Kirsten Schultz Hansen medvirker.

Som optakt til påsken fortælles Jesus’ korsfæstelse, død og gravlæggelse gennem tekster og musik.
     
  SkÆrtorsdagsGudstjeneste
og fÆlles middag

LutherKirken
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17:30

Ved en af sognets præster. Gudstjeneste og efterfølgende fælles middag (lam med tilbehør) i menighedssalen.
     
  Sankt Hans gudstjeneste og fest
LutherKirken
Søndag den 23. juni
kl. 17:30
Ved en af præsterne i sognet. Sankt Hans gudstjeneste og efterfølgende er der grillpølser fællessang, ”båltale”, midsommervisen mm. i klosterhaven. I tilfælde af regn, flyttes arrangementet ind i kirkens menighedssal på første sal.
     
  Allehelgensgudstjeneste – Årets mindegudstjeneste
Frihavnskirken
Søndag den 4. november kl. 10:30

Ved Lene Tvilling, Kristine Gustav og Rikke Juul.
Allehelgenssøndag holdes en mindegudstjeneste for alle dem, der er blevet begravet eller bisat fra Lutherkirken og Frihavnskirken i løbet af det sidste år – for alle dem, der ikke er blandt os mere. Familier og venner indbydes til at deltage i mindegudstjenesten, hvor der vil blive sunget nogle af vores smukkeste salmer. Navnene på dem, som er døde siden sidste allehelgen, vil blive læst op og mindet.
     

  "Andagt og Andesteg" – Mortens Aften
Lutherkirken
Lørdag den 10. november
kl. 17:30
Pris for spisning: voksne kr. 50,00 / børn kr. 25,00,
(
betalingen går ubeskåret til menighedsplejens julehjælp)
Alle indbydes til en festlig gudstjeneste og efterfølgende middag på Martin Luthers fødselsdag. Alle er hjerteligt velkommen! LÆS MERE >