Specielle gudstjenester ila. året
 
Året igennem afholder Rosenvængets Sogn gudstjenester i forbindelse med bla. Sankt Hans osv. Nedenstående er listet de gudstjenester, som sognet har tradition for at holde. Informationerne opdateres løbende.
     
  "Brandfarlige tanker" – Sankt Hans gudstjeneste og fest
LutherKirken
Fredag den 23. juni
kl. 17:30
Ved Kristine Gustav, Lene Tvilling og Rikke Juul. Traditionen tro holdes Sankt Hans gudstjeneste i Lutherkirken og efterfølgende er der grillpølser fællessang, ”båltale”, midsommervisen mm. i klosterhaven. Pris for grillpølser: kr. 15,00 / fadøl: kr 20,00. I tilfælde af regn, flyttes arrangementet ind i kirkens menighedssal på første sal.
     
  Allehelgensgudstjeneste– Årets mindegudstjeneste
Frihavnskirken
Søndag den 5. november kl. 10:30

Allehelgensdag holdes en mindegudstjeneste for alle dem, der er blevet begravet eller bisat fra Lutherkirken og Frihavnskirken i løbet af det sidste år – for alle dem, der ikke er blandt os mere. Familier og venner indbydes til at deltage i mindegudstjenesten, hvor der vil blive sunget nogle af vores smukkeste salmer. Navnene på dem, som er døde siden sidste allehelgen, vil blive læst op og mindet.
     

  Mortens Aften
Lutherkirken
Fredag den 10. november

På Martin Luthers fødselsdag indbyder Rosenvængets Sogn til Mortens aften.
     
  SkÆrtorsdagsGudstjeneste
og fÆlles middag

LutherKirken
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17:30

Gudstjeneste og efterfølgende fælles middag (lam med tilbehør) i menighedssalen.