Specielle gudstjenester ila. året
 
Året igennem afholder Rosenvængets Sogn gudstjenester i forbindelse med bla. Sankt Hans osv. Nedenstående er listet de gudstjenester, som sognet har tradition for at holde. Informationerne opdateres løbende.
     
  “Fra kutter til Luther”
Frihavnskirken
Tirsdag den 31. oktober kl. 19:30

Prædikant: Lene Tvilling. Organist: Morten Schousboe.

Øvrige medvirkende: Allegrokoret, Sensommerkoret, Kirstens Engle, Harmonize, Carmen Curlers, Kolorit, Momentum,Østerbro Pigekor, Frihavnskirkens udvidede kirkekor, bassolist (1. munk!) Morten Hjelt, dirigent Marlene Lollike og iscenesættelse Kirsten Schulz Hansen. Vi fejrer dagen for Reformationen i Frihavnskirken med en historisk og musikalsk rejse fra den katolske pave-kirke til den protestantiske kirke, som vi er en del af.
     
  Allehelgensgudstjeneste– Årets mindegudstjeneste
Frihavnskirken
Søndag den 5. november kl. 10:30

Ved Lene Tvilling, Kristine Gustav og Rikke Juul

Allehelgenssøndag holdes en mindegudstjeneste for alle dem, der er blevet begravet eller bisat fra Lutherkirken og Frihavnskirken i løbet af det sidste år – for alle dem, der ikke er blandt os mere. Familier og venner indbydes til at deltage i mindegudstjenesten, hvor der vil blive sunget nogle af vores smukkeste salmer. Navnene på dem, som er døde siden sidste allehelgen, vil blive læst op og mindet.
     

  De 9 lÆsninger
Frihavnskirken
Søndag den 10. december

Dekorum, Frihavnskirkens Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere, Østerbro Pigekor, korleder Marlene Lollike, organist Morten Schousboe og iscenesætter Kirsten Schultz Hansen medvirker

De 9 læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden er den fejret samme sted hvert år pånær julen 1930.

Temaet for gudstjenesten er – sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne – målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning.
     

  Mortens Aften
Lutherkirken
Fredag den 10. november

På Martin Luthers fødselsdag indbyder Rosenvængets Sogn til Mortens aften.
     

  Passionsmusikgudstjeneste
FrihavnsKirken
Som optakt til påske

Ved én af præsterne i sognet. Frihavnskirkens Pigekor, Frihavnskirkens Juniorsangere og Østerbro Pigekor, dirigent Marlene Lollike, organist/pianist Morten Schousboe samt iscenesætter Kirsten Schultz Hansen medvirker.

Som optakt til påsken fortælles Jesus’ korsfæstelse, død og gravlæggelse gennem tekster og musik.
     
  SkÆrtorsdagsGudstjeneste
og fÆlles middag

LutherKirken
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17:30

Gudstjeneste og efterfølgende fælles middag (lam med tilbehør) i menighedssalen.
     
  Sankt Hans gudstjeneste og fest
LutherKirken
Søndag den 23. juni
kl. 17:30
Sankt Hans gudstjeneste og efterfølgende er der grillpølser fællessang, ”båltale”, midsommervisen mm. i klosterhaven. I tilfælde af regn, flyttes arrangementet ind i kirkens menighedssal på første sal.