Kammerkoret Terpsichore
 


”O love, O lament, O laughter – 
En lidenskabelig sommerkoncert”

Frihavnskirken
Mandag den 20. maj kl. 20:00
Kammerkoret Terpsichore og dirigent Bo Kristensen. Musik af Jersild, Stenhammar, Kristensen, Mäntyjärvi mfl.

Kammerkoret Terpsichore
Kammerkoret Terpsichore blev grundlagt i 1980. Koret har 30 sangere og er siden 1993 blevet dirigeret af Torsten Mariegaard. Under Torstens orlov i 2019 bliver koret dirigeret af Bo Asger Kristensen.

Koret er solidt etableret i den stærke, danske tradition for kammerkor, som tangerer professionelt niveau. Terpsichore har en udbredt koncertaktivitet både i a cappella-repertoiret og i rekviem- og oratoriegenren med orgel eller orkester.
Som a cappella-kor spænder Terpsichore fra den tidlige musik- og vandt derved en specialpris ved Praga Cantat i 2003 – til de nyere klange som hos f.eks. Whitacre og Nørgård. Og herimellem ligger et af korets absolutte stærke musiske områder: det romantiske.

Terpsichore mestrer både en flot, dramatisk romantisk bredde til f.eks. de store Brahms-motetter eller de franske rekviemmer, men også den lyse, transparente klang, som kendetegner meget kormusik fra de nordiske lande.

Koret deltager til stadighed i internationale konkurrencer for at blive ved med at forfine arbejdet med korklangen og det sublime samarbejde mellem de enkelte sangere og dirigenten.

Terpsichore samarbejder jævnligt med kammerkoret Pegasus i korsammenslutningen Copenhagen Oratorio Choir. I dette samarbejde er indspillet flere cd'er, bla. Rachmaninovs Vesper.

Hvert år opfører korsammenslutningen Copenhagen Oratorio Choir den roste Messias på Strøget i Helligaandskirken.Dirigent Bo Asger Kristensen
Bo Asger Kristensen (f. 1984) har studeret klassisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium under Søren Birch, Carsten Seyer Hansen og Søren Kinch Hansen.

Sideløbende med studierne på konservatoriet var Bo i en længere årrække tilknyttet dirigent- og
ensemblesangsakademiet Voces Academy – først som
  privatelev af kunstnerisk leder Peter Hanke og siden i en stilling som assisterende dirigent for det professionelle kor
Voces Ensemble samt primær dirigent for Voces Kammerkor.

Siden september 2016 har Bo studeret sang på Anne Rosing-Instituttet ved Anne Rosing og Louise Fribo.

Den romantiske og klangfulde musik er hans kernerepertoire, og det specielt udviklede øre for
netop denne type musik resulterede i debut som Kor72 korstævne-instruktør i en relativt ung alder i 2015, hvor programmet bestod af musik af Johannes Brahms og Svend S. Schultz.

Bo har ligeledes specialiseret sig i det kammermusikalske arbejde med mindre ensembler, og Bo stiftede i 2016 Vokalensemblet Dekorum, som består af 12 unge, rutinerede ensemblesangere. Ensemblet gør en dyd ud af at være en skabende del af det danske korliv og har i sin korte levetid markeret sig som et af de mest innovative kor i landet. Ensemblet har bl.a. uropført Plasticsolen - et koncertstykke for klaver og kor af Ulrik Vesti samt skabt
projektet Musik af Mulden, hvor en bred vifte af komponister har bidraget med helt nye arrangementer af danske folkesange og viser – skrevet til Vokalensemblet Dekorum.

I 2011 var Bo initiativtager til en gendannelse af Aros Ensemble, Det Jyske Musikkonservatoriums kammerorkester, der, under hans ledelse, opførte Francis Poulencs klaverkoncert i d-mol for to klaverer samt Camille Saint-Saëns' Dyrenes Karneval.

Bo var ligeledes en af drivkræfterne bag oprettelsen af Kammerklubben Kammerorkester, der havde sin debut i efteråret 2016 ved en opførelse af Lars Sømods Requiem – en sang om tab og tro.

Bo har stor erfaring som ensemblesanger, og han har senest optrådt sammen med de professionelle kor Musica Ficta (dirigent Bo Holten) og Mogens Dahl Kammerkor.

O Love, O Lament, O Laughter
Bo Asger Kristensen fortæller om koncerten: Da jeg mødte Terpsichore, blev jeg inspireret til at vælge et anderledes repertoire, end hvad jeg er vant til. Jeg arbejder normalt med mindre kor i en mere kammermusikalsk ramme, og der findes rigtig meget skønt repertoire for denne kortype, men det er klart, at de store, klangfulde værker kræver en anden type kor – et kor som Terpsichore. For ud over at være et dygtigt kor, er Terpsichore nemlig et kor af en vis størrelse med god balance mellem stemmegrupperne, og jeg blev derfor inspireret til at vælge et repertoire fuldt af stort anlagt og lidenskabeligt klangfuld kormusik.  

Koncertens grundtema er kærlighed, men ikke kun den lykkelige slags – nej, kærligheden kommer i mange afskygninger og afføder alt fra latter til gråd. Derfor har koncerten fået titlen “O love, O Lament, O Laughter”, som i høj grad også er inspireret af min kærlighed til engelsk poesi samt titlen på min egen komposition “O Happy Dagger”, som uropføres ved dagens koncert.

O Happy Dagger
Teksten hertil er fra sidste scene i Shakespeares "Romeo og Julie”, hvor den ulykkelige Julie vågner fra sin tilsyneladende død og finder, at hendes elskede Romeo har taget sit eget liv i den tro, at Julie er død. Hun griber en dolk, og begraver den dybt i sit bryst, mens hun udbryder: “O happy dagger, this is thy sheath – there rust and let me die”.  

Musikken falder i to hovedafsnit: En langsom og bedrøvelig passacaglia inspireret af tonesproget fra Henry Purcell’s operaer, hvor en mezzosopransolist synger variationer af en melodilinje over et gentagende akkompagnement. Samt et udadvendt ulykkesskrig, hvis ekko flyver frem og tilbage mellem murene i det tomme gravkammer. Satsen afsluttes med Julies sidste suk og et kærkomment møde med døden."