Gudstjenester
BØRNEgudstjeneste
Lutherkirken
Torsdag den 23. maj kl. 17:30
Børnegudstjeneste ved en af sognets præster. Lutherkirkens Spirerkor medvirker. Efter gudstjenesten er der sæsonafslutning for Lutherkirkens Spirekor, som fejres med hot dogs og saftevand i klosterhaven. LÆS MERE >
 
hØJMESSE
FRIHAVNSKIRKEN

Søndag den 26. maj kl. 10:30
5. søndag efter påske

Ved Lene Tvilling. Allegrokoret medvirker. Efter højmessen serveres kaffe i våbenhuset. SE flere HØJMESSER >
 
Konfirmationer Ved
Rikke Juul

Frihavnskirken
Torsdag den 30. maj kl. 10:30,
Kristi himmelfarts dag

SE flere HØJMESSER >
 
Konfirmationer Ved
Louise SIHM KNUDSEN

LUtherkirken
Torsdag 30. maj kl. 10:30 og 12:30
Kristi himmelfarts dag

SE flere HØJMESSER >
 
 
Koncerter
”O love, O lament,
O laughter – 
En lidenskabelig sommerkoncert”

Frihavnskirken
Mandag den 20. maj kl. 20:00
Kammerkoret Terpsichore og dirigent Bo Kristensen. Musik af Jersild, Stenhammar, Kristensen, Mäntyjärvi mfl. LÆS MERE >
 
koncert med Con Brio
Frihavnskirken
Lørdag den 25. maj kl. 16:00
Dirigent er Signe Krog-Meyer, og koret ledsages af Mimi Kjær Dulong på klaver og Mikkel Brink på slagtøj. SE KONCERTKALENDER >
 
SAnkt Pauls Kammerkor
Lutherkirken
Tirsdag den 28. maj kl. 19:30
Entré: kr. 80,00 i døren via MobilPay eller kontant
På programmet står en stor buket af bl.a. danske og svenske forårs- og sommersange. LÆS MERE >
 
Studenterkoret Concentus
Frihavnskirken
Mandag den 3. juni kl. 20:00
Entré: kr. 30,00

Danske folkeviser og musik af Brahms, Billy Joel.”Kagebazar“ efter koncerten. SE KONCERTKALENDER >
 
Se flere koncerter >
 
Pigeaften
EN AFTEN for kvinder
FrihavnsKIRKEN, Lille sal
Mandag den 27. maj kl. 18:00
Ved Lene Tvilling. Ungdomsoprøret 50 år efter – kom og flip ud med din rollator! Andreas Christensen taler om en håndfuld K’er: Køn, Kultur, Kapitalisme, Krig og Kanyler.
Andreas Christensen er sognepræst på Nørrebro og tillige Stabspræst ved Forsvarsakademiet.. Tilmelding til Lene Tvilling på email: ltv@km.dk
LÆS MERE >
Drop-ind-
babysalmesang
SYNG MED DIN BABY
LUTHERKIRKEN
Hver tirsdag
kl. 11:30 - 12:00
Ved Marlene Lollike. Drop-ind-babysalmesang for babyer og deres familie. LÆS MERE >
Lokaler
Udlejning af menighedssalene
FRIHAVNSKIRKEN OG LUTHERKIRKEN
Kirkernes menighedssale udlejes til receptioner i forbindelse med kirkelige begivenheder. I forbindelse med bisættelse og begravelse stilles menighedssalene til rådighed uden beregning. Menighedssalene udlejes ikke i forbindelse med konfirmation og bryllup. Aftale om leje foregår via mailkorrespondance. LÆS MERE >
         
Sognepræster
Sognepræst og kirkebogsførende Lene Tvilling
Telefon: 2143 0506
Email: ltv@km.dk
 
 
Sognepræst
Rikke Juul

Telefon: 2449 7301
Email: rj@km.dk
 
 
Sognepræst
Anders Vestergaard

Telefon: 2856 1809
E-mail: av@km.dk
         
Kirketjenere
Kirketjener
Anne-Sofie Eidorff
Randersgade 3, 1.sal,
2100 København Ø
Telefon: 3542 1743
Email: aja@rvsogn.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
samt kirketjener
Kirsten Schultz Hansen
Telefon: 3542 1743
Email: ksh@rvsogn.dk
 
 
Kirketjener
Martin Anker Madsen

Telefon: 3542 1743
og 4234 2402
Email: mam@rvsogn.dk
Kirketjener
Andreas Esmann-Jensen

Telefon: 3542 1743

Kirketjenerne træffes telefonisk og i Lutherkirken mandag til fredag kl. 10:00 - 14:00. Henvendelser rettes til kirketjenerne på email, telefon eller ved fremmøde i åbningstiden.
 
                 
Gudstjenester   Begivenheder   Sognet   Kontakt   Diakoni
KirkeÅret
HØjmesser
Frokostgudstjenester
Specielle gudstj.
Spaghettigudstj.
BØrnegudstj.
Baby-/rytmikgudstj.
  FØdsel
Navngivning NavneÆndring
DÅb
Konfirmation
Vielse / bryllup BisÆttelse Begravelse
  Sogn
Referater
MenighedsrÅd
MenighedsrÅdslov
BØrnehave
  Kirkekontor
MenighedsrÅd
Menighedspleje
PrÆster
Kirkemusikere
Kirketjenere
Udvalg
  SjÆlesorg
Sorggrupper
Menighedspleje