Ved Kristine Gustav, Kirsten Schulz Hansen, Marlene Lollike og Østerbro Pigekor. Gudstjenesten er inspireret af keltisk musik og spiritualitet med Guds løfter om lys, båret af et kor af pigestemmer... LÆS MERE >

Gudstjenester
HØjmesse
Frihavnskirken
Søndag den 21. januar kl. 10:30
Sidste søndag efter helligtrekonger

Ved Rikke Juul. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset. SE FLERE DATOER FOR HØJMESSER >
 
Frokostgudstjeneste
Lutherkirken

Torsdag den 25. januar kl. 11:30
Ved Kristine Gustav. Efter gudstjenesten er der mulighed for en let frokost i menighedssalen.
LÆS MERE >
 
HØjmesse
Frihavnskirken
Søndag den 28. januar kl. 10:30
Septuagesima

Ved Kristine Gustav. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset.

HØjmesse
Frihavnskirken
Søndag den 4. februar kl. 10:30
Seksagesima

Ved Lene Tvilling. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset.

SE FLERE DATOER FOR HØJMESSER >
 
Konfirmation
Tilmelding til konfirmation 2019
Tilmelding til konfirmation begyndte den 15. januar 2018. Man sender en email til: rosenvaenget.sogn@km.dk og modtager man en formular, som man mailer tilbage i udfyldt stand. Først når man modtager yderligere en email fra kordegn Flemming Nielsen med bekræftelse på tilmeldingen, er denne registreret. LÆS MERE >
Koncerter
Bach og RenÉ tilbage i Lutherkirken
Lutherkirken
Lørdag den 20. januar kl. 17:00
Søndag den 21. januar kl. 17:00
Lørdag den 27. januar kl. 17:00
Søndag den 28. januar kl. 17:00
Entré: kr. 50,00

Jesper René, har højst usædvanligt blandt danske pianister turneret med JS. Bachs enorme Das wohltemperierte Clavier, 48 præludier og fugaer i alle tonearter, det værk, der bliver kaldt musiklitteraturens gamle testamente. LÆS MERE >
Koncerter i marts >
 
Mandeaften
Sognets KLUB FOR MÆnd
Lutherkirken
Torsdag den 18. januar kl. 18:00
Fælles spisning og efterfølgende fortæller Morten Lander Andersen, cand. mag i historie og religion om "Nazismen og Hitlers politiske soldater på Østerbro"... lokalt på Østerbro vil det nok overraske de fleste at nazismen var så stærkt repræsenteret. Det var her de danske nazister havde hovedkvarter og det var her det danske Frikorps Danmark havde sit første hovedkontor, og Schalburgkorpset holdt til i Frimurerlogen. LÆS MERE >
Foredrag
Foredrag ved Johannes VÆrge
Frihavnskirken, store sal
Tirsdag den 30. januar kl. 19:30
Teolog, forfatter og foredragsholder Johannes Værge gæster Frihavnskirken med et foredrag om sin bog Guds skrøbelige arvinger. LÆS MERE >

. . og efterfØlgende studiekreds
Frihavnskirken, Lille sal
Tirsdag den 6. februar kl. 15:00
Ved Rikke Juul. De, som får lyst til at dykke længere ned i diskussionen om menneskebilledet i kristendommen, kan tilmelde sig foråret studiekreds, hvor vi vil læse og diskutere Johannes Værges bog Guds skrøbelige arvinger. LÆS MERE>
         
Rytmik
Babysalmesang
LutherKIRKEN
Holdstart: 17. januar (8 gange)
Onsdag kl. 11:15 - 12:00
Alder: 3 - 6 måneder ved sæsonstart. Ved Tóra Vestergaard. LÆS MERE >

Babysalmesang
LutherKIRKEN
Holdstart: 17. januar (8 gange)
Onsdag kl. 12:30 - 13:15
Alder: 6 - 9 måneder ved sæsonstart. Ved Tóra Vestergaard. LÆS MERE >

Salmer & Rytmer
LutherKIRKEN
Holdstart: 5. februar (8 gange)
Mandag kl. 15:30 - 16:15
Alder: 2 - 3 år ved sæsonstart. Ved Amalie Benzon. LÆS MERE >

Salmer & Rytmer
LutherKIRKEN
Holdstart: 5. februar (8 gange)
Mandag kl. 16:30 - 17:15
Alder: 4 - 5 år ved sæsonstart. Ved Amalie Benzon. LÆS MERE >
 
Korskole
FriHAvnskirkens Pigekor
FrihavnsKirken
Holdstart efter nytår: 17. januar
Hver onsdag kl. 15:30 - 17:00
Alder: 9 - 11 år. Ved Marlene Lollike.
LÆS MERE >
 
FriHAvnskirkens
Juniorsangere

FrihavnsKirken
Holdstart efter nytår: 17. januar
Hver onsdag kl. 15:30 - 18:00
Alder: 12 - 13 år. Ved Marlene Lollike. LÆS MERE >
 
 
Østerbro Pigekor
FrihavnsKirken
Holdstart efter nytår: 17. januar
Hver onsdag kl. 18:45 - 21:15
Audition for optagelse i koret

Alder: 14 - 25 år. Ved Marlene Lollike. LÆS MERE >
 
Lutherkirkens Spirekor
LutherKIRKEN, Wittenbergsalen
Hver torsdag kl. 15:45 - 16:30
Holdstart efter nytår: 18 januar
Alder: 7 - 8 år. Ved Marlene Lollike. LÆS MERE >

Lutherkirkens Spirekor
LutherKIRKEN, Wittenbergsalen
Hver torsdag kl. 16:45 - 17:30
Holdstart efter nytår: 18 januar
Alder: 6 - 7 år. Ved Marlene Lollike. LÆS MERE >
         
Kirkekontor
kirkekontor og personregistrering
LutherKIRKEN
Mandag kl. 12:00 - 18:00 samt tirsdag - fredag kl. 10:00 - 14:00
Rosenvængets Sogns kirkekontor og personregistrering ved kordegn Flemming Nielsen. LÆS MERE >
 
Kirketjener
kirketjener
LutherKIRKEN
Træffes telefonisk og i Lutherkirken mandag til torsdag mellem kl. 10:00 - 14:00
Henvendelser rettes til kirketjenerne på email, telefon eller ved fremmøde i åbningstiden. LÆS MERE >
 
Sognepræster
Sognepræst og kirkebogsførende Lene Tvilling
Telefon: 2143 0506
Email: ltv@km.dk
 
Sognepræst Kristine Gustav
Telefon: 2140 3513
Email: kng@km.dk
 
Sognepræst
Rikke Juul

Telefon: 2449 7301
Email: rj@km.dk
         
                 
Gudstjenester   Begivenheder   Sognet   Kontakt   Diakoni
KirkeÅret
HØjmesser
Frokostgudstjenester
Specielle gudstj.
Spaghettigudstj.
Spiregudstj.
Baby-/rytmikgudstj.
  FØdsel
Navngivning NavneÆndring
DÅb
Konfirmation
Vielse / bryllup BisÆttelse Begravelse
  Sogn
Referater
MenighedsrÅd
MenighedsrÅdslov
BØrnehave
  Kirkekontor
MenighedsrÅd
Menighedspleje
PrÆster
Kirkemusikere
Kirketjenere
Udvalg
  SjÆlesorg
Sorggrupper
Menighedspleje