Babysalmesang
 


ALDER: 3 - 6 mÅneder VED SÆSONSTART

LutherKIRKEN
Næste holdstart: efter sommerferien (8 gange)
Onsdag kl. 11:15 - 12:00

Pris: kr. 425,00
Ved vikar Kathrin Thelén

Tilmelding til Kathrin Thelén på email: mail@kathrinthelen.dk med barnets navn og fødselsdato samt forældres mobil - og telefonnummer.

Beløbet indbetales på kontonr.: 0164-3489450894 mærket "babysalmesang hold 1" og "barnets navn". Beløbet indbetales efter bekræftet plads på det ønskede hold.

ALDER: 6 - 9 mÅneder VED SÆSONSTART
LutherKIRKEN
Næste holdstart: efter sommerferien (8 gange)
Onsdag kl. 12:30 - 13:15
Pris: kr. 425,00
Ved vikar Kathrin Thelén
  Tilmelding til Kathrin Thelén på email: mail@kathrinthelen.dk med barnets navn og fødselsdato samt forældres mobil - og telefonnummer.

Beløbet indbetales på kontonr.: 0164-3489450894 mærket "babysalmesang hold 2" og "barnets navn". Beløbet indbetales efter bekræftet plads på det ønskede hold.

Babyrytmik for sognets mindste
Syng, leg og lær med din baby! Formålet med undervisningen er at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for.

Sang og musik stimulerer barnets sansemotorik, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling og børn og voksne har mulighed for at knytte glade og varme oplevelser til salmerne og kirkerummet... sammen.

Undervisningen indeholder salmer, sange og remser samt musik at lytte til. Musikken og teksterne bliver formidlet via dans, bevægelse, gestik, leg og sang. Her kan man gennem en hyggelig stund med musik og sanglege styrke båndet til dit barn og stimulere dets sanser.

Efterfølgende er der er mulighed for at lave en kop kaffe. spise medbragt mad i menighedssalen på 1. etage.

Ofte afsluttes holdet med en gudstjeneste med en af sognets præster.