Sogn... og provsti og stift
 
 
SOGNET
Rosenvængets Sogn er beliggende på det indre Østerbro i København og hører under Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Stift. Til sognet hører to kirker;
- Frihavnskirken, beliggendeWillemoesgade 68 og
- Lutherkirken, beliggende Randersgade 3

Navnet Rosenvængets Sogn kendes fra tidligere i 1912 - 1931 hvor en opdeling af Skt. Jakobs Sogn placerede Lutherkirken i den del, hvor villakvarteret hed Rosenvænget.

Derfor navnet Rosenvængets Sogn, som indtil 30. november 2008 alene omfattede Lutherkirken.

Flytning af Frihavns Sogns personregistrering gældende fra 11. september til 1. søndag i advent 2008 blev af de involverede parter underskrevet den 11. september 2008.

Davids Sogn, Frihavns Sogn og Rosenvængets Sogn blev sammenlagt og oprettet som ét sogn kaldet Rosenvænget Sogn fra søndag den 30. november 2008.

Rosenvængets Sogn svarende til det oprindelige Frihavns Sogn (Frihavnskirken) og det oprindelige Rosenvængets Sogn (Lutherkirken) blev fra den 1. januar 2012 et selvstændigt sogn:
  Ved kgl. resolution af 25. november 2011 er det besluttet at Rosenvængets Sogn opdeles, således at Davids Sogn på ny oprettes som et selvstændigt sogn, og således at Rosenvængets Sogn fremover består af det oprindelige Rosenvængets Sogn og Frihavns Sogn, alt fra den 1. januar 2012 at regne.

PROVSTIET
Rosenvængets Sogn hører under Holmens og Østerbro Provsti blev dannet den 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Holmens Provsti og Østerbro Provsti.

Holmens og Østerbro Provsti består af 14 sogne: Aldersro Sogn, Davids Sogn, Frederiks Sogn, Garnisons Sogn, Hans Egedes Sogn, Holmens Sogn, Kastels Sogn, Kildevælds Sogn, Lundehus Sogn, Rosenvængets Sogn, Sankt Jakobs Sogn, Sankt Pauls Sogn, Sions Sogn og Østervold Sogn.

STIFTET
Rosenvængets Sogn hører under Københavns Stift med bikop Peter Skov-Jakobsen som øverste myndighed i spørgsmål om tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet, sjælesorgen og forvalter sakramenterne samt tilsyn med det kirkelige liv i sognene.

Sammen med stiftamtmand Niels Preisler udgør biskop Peter Skov-Jakobsen stiftsøvrigheden, som er den øverste myndighed i stiftet mht. økonomiske og en række administrative spørgsmål.