Serviceminded kirketjener søges | Rosenvængets Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Serviceminded kirketjener søges

Serviceminded kirketjener søges


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet fredag d. 26. marts 2021, kl. 13:41
Serviceminded kirketjener søges

Rosenvængets sogn har en fuldtidsstilling som kirketjener ledig. Vi har to skønne kirker i sognet – Lutherkirken og Frihavnskirken, som lægger hus til mange aktiviteter udover de kirkelige handlinger. Vi søger en serviceminded og imødekommende kollega, der ansvarsfuldt og med overblik vil være med til at sikre, at gæsterne i kirkerne får en god oplevelse. 

Rosenvængets sogn er med 15.727 indbyggere et større bysogn og vores nye kollega vil indgå i en personalegruppe med tre præster, to organister, en korleder, en kordegn, der også er daglig leder, en kordegn, der også har PR funktioner, tre kirketjenere og en rengøringsassistent. 

Opgaverne spænder bredt og i tæt samarbejde med de øvrige ansatte, så det er væsentligt at have gode samarbejdsevner og blik for både stort og småt. 

Dine primære opgaver vil være:

 • Tage imod gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer.
 • Opstille borde, stole forud for arrangementer og sætte på plads efter arrangementer.
 • Lave kaffe og the og lettere køkkenarbejde.
 • Rengøring af kirken og de tilknyttede lokaler i turnus med kollegaer.
 • Sørge for at inventar fremstår indbydende og lokalerne er ryddelige.

Vi lægger vægt på at du:

 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.
 • Er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal.
 • Er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov.
 • Har en god fysik til rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende.
 • Tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer.
 • Har en positiv indstilling til arbejdet i Folkekirken.

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Kirketjenesten i weekenderne og helligdagene og øvrige arrangementer fordeles i samarbejde med de andre kirketjenere. Frihavnskirken bliver det primære arbejdssted. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske fem ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for to år efter ansættelsens start. 

Ansættelse sker ved Rosenvængets Sogns Menighedsråd, Randersgade 3, 2100 Kbh. Ø 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på Gældende overenskomster (folkekirkenspersonale.dk) Årslønnen aftales/forhandles inden for intervallet 274.478 til 353.933 kroner. Fikspunktet (minimumslønnen) er 274.478. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.901,96 (nutidskroner) og et overenskomstmæssigt tillæg udgør 1.212,43 (nutidskroner) Aftale om løn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Der indhentes børneattest. 

Yderligere oplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til daglig leder og kordegn Karen Hoffritz, på tlf. 2684 9330 dagligt mellem kl.11 -14. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 12. april 2021, kl. 12.00 på 7043fortrolig@sogn.dk. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der eventuelt vil blive indhentet referencer. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge.