Menighedsrådet

 

Menighedsråd

Formand Kirsten Bille. Telefon 20995112. E-mail fotograf@kirstenbille.dk 

Eller kontakt menighedsrådets sekretær Kordegn Karen Hoffritz på tlf. 35421744, e-mail rosenvaenget.sogn@km.dk 

Rådets medlemmer siden November 2018

 • Anders Gustav Svendsen
 • Eva J. Stengel Vindekilde
 • Gitte Kloster
 • Jan Jull Nielsen
 • Kirsten Bille
 • Margrethe Høier
 • Michael Thormann
 • Viggo Esager
 • Anita Andersen
 • Marinette Kjeldsen
 • Christer Russell
 • Susanne Ploug
 • Søren Strunge
 • Kirsten Møllegård Hansen